לאחר עיסוק במערכת הצורות והתחלה של הבניית ידע תחבירי , עוסקים בשיעור זה בתקינות הקשורה למבנה המילה ואף מעט בתקינות הקשורה למבנה המשפט . בעזרת התרגול התלמידים מכירים חלק מהטעויות הרווחות בעברית , ולומדים לשרשן . הפניות למקורות באינטרנט הרצאות וסרטונים הטלוויזיה החינוכית > 23 FM – פרק : 2 מספרים קישורים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > תחביר > תקינות הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > מערכת הצורות > תקינות הערות והנחיות ספירליות בהוראת הנושא : תקינות ספר ז – שיעור : 5 תקינות ספר ח – שיעור : 20 מילות יחס ; שיעור : 21 שם המספר ספר ט – שיעור : 19 תקינות בספר ז לקט נושאים בסיסיים הקשורים לתקינות . בספר ח התמקדות בנטיית שם המספר ובנטיית מילות היחס בספר ט אינטגרציה של נושאים מתחום הנטייה ומתחום התחביר . דלות לשונית בימינו לשון הדיבור חודרת ללשון הפורמלית ( כתב ודיבור פורמלי . ( תלמידים אינם מבחינים בין לשון דיבור וסלנג למשלב יומיומי או פורמלי . זוהי תופעה המתרחשת גם בלשון העיתונות והספרות ובאמצעי התקשורת – אם כי שם הדבר נעשה מתוך מודעות , מתוך בחירה סגנונית . היום אנו עדים לאוצר מילי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית