שיעור זה דן בצירופים התחביריים הבונים את המשפט , ולומדים בו כיצד חלקי הדיבור הבסיסיים ( שם העצם והפועל ) מלכדים סביבם משלימים . צירופים אלה יוצרים משפט . הפניות למקורות באינטרנט קישורים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > תחביר > תפקיד תחבירי הערות והנחיות הצירוף השמני – צירוף חשוב מאוד בעברית , בשל יכולתו להתרחב בעזרת משלימי השם , וכך להעשיר את המידע על שם העצם . רבים מן המושגים הלשוניים הנידונים באופן מסורתי בתחביר שייכים לתחום הצירוף השמני : שם עצם , סמיכות , יידוע , כינויי שייכות ועוד . משלימי שם העצם – בשיעור זה עוסקים בסוגי המשלימים שהתלמידים הכירו במהלך הלימוד בספר : שם התואר , הסומך , כינוי הגוף ושם המספר ( המושג שם המספר נזכר בספר ז בשיעור : 5 תקינות . ( אין מזכירים את צירוף היחס כמשלים , משום שטרם נלמד . צירוף הסמיכות אחת התכונות של שם עצם בעברית היא היכולת להיות סומך ( או נסמך . ( בספר ח שיעור : 17 מאפייני שם העצם , עסקנו בצירוף הסמיכות כחלק מן המאפיינים של שם העצם . בשיעור זה דנים בצירוף הסמיכות כסוג של צירוף שמני , ומבררים איך שם עצם מצטרף אל שם עצם כדי לתארו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית