שיעור זה דן בחלק התחבירי החשוב ביותר במשפט – הנשוא ובזיהוי הנושא . הפניות למקורות באינטרנט קישורים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > תחביר > תפקיד תחבירי הערות והנחיות נשוא פועלי – בספר זה עוסקים רק בניתוח המשפט הפועלי . ההוראה בספר יוצאת מן הנשוא הפועלי אל הנושא , תוך התבוננות במהותם של הנושא ושל הנשוא ובהתאם הדקדוקי שביניהם . ההוראה מתחילה במקרה הבולט והשקוף ביותר : נשוא – פועל , נושא – צירוף שמני , וממנו עוברת אל המקרים המורכבים יותר – נשוא מורחב , נושא שם פעולה . הנשוא – יש ללמד את התלמידים למצוא בתחילה את הפועל ולסמנו כנשוא . אולם חשוב להראות להם כי שמות פעולה הם לא פעלים במשפט . ניתן להראות זאת בעזרת הוספת כינויי שייכות או מילת יחס "של" לשמות הפעולה , ובכך להוכיח שהם שמות עצם . כמו כן ניתן להראות ששמות הפעולה אינם ניטים בזמן , ולכן אינם פעלים . זיהוי נושא ונשוא – בניתוח המשפט הפועלי מומלץ לאתר תחילה את הנשוא ( הפועל , ( ורק אחר כך לבדוק מי ביצע את הפעולה או מי הוא נושא הפעולה ( בסביל . ( מי הנשוא ? – שיעור זה מספק לתלמידים מערך של הוראות לפתרון בעיות , ובמקרה שלנו – נוסחה לא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית