בשיעור זה דנים בשאלה מהו משפט , לומדים להכיר את תכונותיו ומבחינים בין צירוף מילים שאינו משפט ובין משפט . לאחר שהתלמידים הכירו את חלקי הדיבור השונים , הם ילמדו איך מילות התוכן מתחברות זו לזו למשפטים בעזרת מילות התפקוד . הפניות למקורות באינטרנט הרצאות וסרטונים הטלוויזיה החינוכית > 23 FM – פרק : 5 דיבור ישיר ועקיף הטלוויזיה החינוכית > 23 FM – פרק : 8 סמיכות וסדר המילים קישורים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > תחביר > המשפט הערות והנחיות ספירליות בהוראת הנושא : מבנה שם העצם ספר ז – שיעור : 21 חלקי דיבור ספר ח – שיעור : 17 מאפייני שם העצם ספר ט – שיעור : 16 מהו משפט ; שיעור : 17 נושא ונשוא ; שיעור : 18 משלימים ; שיעור : 19 תקינות בספר ז ובספר ח לומדים מושגי יסוד ומבססים של זיהוי חלקי הדיבור . בספר ט מתחילים לבנות את המושגים התחביריים , ועוסקים בניתוח של התפקידים התחביריים הבסיסיים במשפט פועלי פשוט . ענפי הלשון – בספר ז , שיעור : 4 הלשון כמערכת ( עמ' , ( 30 מכירים את הפירמידה של סימני הלשון . בתחילת לימוד התחביר חוזרים אל המבוא ללשון ואל מרכיבי הלשון , ומסבירים לתלמידים מה למדו עד כה ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית