לאחר שבשיעור קודם נערכה חזרה על עיקרי הנושאים שנלמדו במערכת הצורות בתחום שם העצם ובתחום הפועל , ניתן להוסיף את קבוצת השורשים המרובעים . הערות והנחיות ספירליות בהוראת הנושא : מבנה שם העצם ספר ז – שיעור : 19 מבנה המילה ; שיעור : 20 נטייה של מילים ; שיעור : 21 חלקי דיבור ספר ח – שיעור : 17 מאפייני שם העצם ; שיעור : 18 המשקלים ספר ט – שיעור : 14 הפועל והשם – חזרה ; שיעור : 15 מרובעים בספר ז מושגי יסוד הקשורים לנטייה ולגזירה של מילים ולחלוקה לחלקי דיבור . בספר ח התמקדות במבנה שם העצם מגזרת השלמים ומשקליו . בספר ט הוספת השם מן המרובעים . שורשים מרובעים – יש הנוהגים לכנות את השורשים המרובעים " גזרת . "המרובעים לא נהגנו כך משום שאמנם המרובעים חולקים תופעות ותכונות משותפות , אך הם שייכים לגזרת השלמים משום שכל עיצורי השורש נשמרים בהם . פועל ושם עצם במקביל – כמו בכל הוראת מערכת הצורות , אנו עוסקים במבנה הפועל ובמבנה שם העצם במקביל , ולכן גם בקבוצת המרובעים אנו מציגים בצד הצורות הפועליות גם צורות שמניות , ובעיקר שמות פעולה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית