שיעור זה עוסק באפשרויות ההגדרה של מילה , ובמיון סוגי ההגדרה המילונית . הפניות למקורות באינטרנט הרצאות וסרטונים הטלוויזיה החינוכית > 23 FM – פרק : 3 שדות סמנטיים הטלוויזיה החינוכית > 23 FM – פרק : 4 מילונים הטלוויזיה החינוכית > 23 FM – פרק : 6 ניגודיות ונרדפות קישורים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > אוצר מילים ומילון > ערך במילון הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > אוצר מילים ומילון > סוגי הגדרות הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > אוצר מילים ומילון > יחסי משמעות הערות והנחיות סמנטיקה – העיסוק בהגדרה המילונית קשור גם לסמנטיקה . פרק זה קשור לסמנטיקה ( ולא רק ללקסיקוגרפיה-מילונאות , ( שכן הטיפול בהגדרות מתקשר ליחסי משמעות בין מילים : נרדפות , ניגודים , מילה מכלילה . דרכי ההגדרה המילונית – ניתן להגדיר מילה בדרכים שונות . במילון חד-לשוני ניתן להגדיר בעזרת מילים נרדפות או בעזרת ניגודים או בעזרת ההגדרה הקלסית – מילה מכלילה ואחריה התכונות המבחינות . שילוב ענפי הלשון – השיעור מעמיד את העיסוק במילון במרכז , וכמו בכל יתר השיעורים – לצד התרגול בעזרת מילון קיים עיסוק בשאר ענפי הלשון . ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית