בשיעור זה לומדים להכיר את מבנה הערך המילוני וכיצד לדלות מידע מתוכו . הפניות למקורות באינטרנט הרצאות וסרטונים הטלוויזיה החינוכית > 23 FM – פרק : 4 מילונים קישורים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > אוצר מילים ומילון > ערך במילון הערות והנחיות הפקת מידע מערך מילוני – ערך מילוני עשוי לספק מידע רב על המילה , וכדאי לפתח מודעות למידע זה , למשמעויותיו ולשימוש בו . פרטי המידע ( נוסף על המשמעות ) שהמילון מספק או עשוי לספק : כתיב וניקוד ; גיזרון ( אטימולוגיה ;( פרטים דקדוקיים ( חלק דיבור , נטייה , הצרכה וכיו"ב ;( תקופת הלשון ; המשלב או רמת הלשון ; דרכי שימוש ותחומי חיים ; צירופים כבולים וניבים . ( מתוך תה"ל , עמ' ( 29 מילון ונושאים בלשון – המילון מרכז נושאים לשוניים ומיומנויות לשוניות : למשל , מידע על הגזירה של המילה ( כגון : שורש , בניין , ( ועל הנטייה – מאפייניה הדקדוקיים ( כגון : חלק הדיבור , נטייה ברבים , זכר או נקבה , סמיכות , נטייה בזמנים . ( נושאים לשוניים בסיסיים אלה נלמדים בספרי הלשון בהעמקה . כדי למצוא את צורת היסוד וכדי לאתר את הערך המילוני של מילה הנתונה בהקשר ( למשל , איך מוצאים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית