שיעור זה מוקדש להכרת סוגי מילונים , להכרת שיטות ארגון שונות של מילון . הפניות למקורות באינטרנט הרצאות וסרטונים הטלוויזיה החינוכית – ק > 23 F פרק : 6 מילונים קישורים הילקו ט הדיגיט לי חט"ב עברית – קישורים > אוצר מילים ומילון > ע רך במילון הערות והנחיות ספירליות בהוראת נושא המילון ספר ז – שיעור : 7 מילים בהקשר ; שיעור : 22 מילים במילון ספר ח – שיעור : 13 יחסים בין מילים ספר ט - שיעור : 11 סוגי מילונים ; שיעור : 12 המידע במילון ; שיעור : 13 סוגי הגדרות בספר ז עסקנו באסטרטגיות להבנת מילים , וכן בהיכרות ראשונית בחיפוש ערך מילוני ובמבנה הערך המילוני ( בשיעורים אחרים עסקנו במוספיות של השם והפועל ובדרך להגיע לצורת היסוד . ( בספר ח עסקנו בהכרת מושגים בסיסיים של יחסי מילים ( נרדפות , ניגודים , מילה מכלילה , שדה סמנטי . ( בספר ט מתרחב העיסוק במילון 3-ל שיעורים שעוסקים במילונאות ( לקסיקוגרפיה ) ובסמנטיקה : שיעור שעוסק בנושאים הקשורים למילונאות ( לקסיקולוגיה - ( סוגי מילונים וצורת הארגון שלהם ; שיעור שעוסק בסוגי המידע בערך המילוני ובהפקת מידע ממנו , ושיעור שעוסק בסוגי הגדרות . מילון היסטורי-מילון ס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית