בשיעור זה מתמקדים בנושא ההבעה בעל פה . התלמידים מקבלים כלים לניהול שיחה / דיון זורמים , ענייניים ויעילים . הפניות למקורות באינטרנט קישורים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > הבעה בעל פה > שיחה הערות והנחיות הבעה בעל פה – ראו הרחבה בהקדמה למדריך . מטרות השיעור דרכים לשיפור התקשורת המילולית ; ניהול שיחה ( לימודית או חברתית ) נעימה ומועילה ; דרכים לשיפור תרבות הדיון ; תקשורת לימודית סובלנית ; העלאת המודעות לתפקוד מיטבי במצבים של דיבור בעל פה . שיחה בכיתה – כהקדמה לשיעור אפשר לשוחח עם התלמידים ולתת להם מעט רקע על תרבות הדיון כיום ( בכנסת , בבית הספר , במגרשי הכדורגל וכדומה , ( ולהסביר שיש להנחיל תרבות דיון אחרת . כחלק מהקדמה זו אפשר להפנות את התלמידים למאמר " קצת שקט , , "בבקשה בספר ז , בפעילויות מסכמות עמ' . 250  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית