בשיעור זה לומדים כתיבת השוואה בעזרת ניסוח תבחינים להשוואה , וכתיבת השוואה בעקבות טקסט לא רציף . מבנה ההשוואה יכול לשמש את התלמידים בכתיבה של טקסטים עיוניים שונים : שכנוע ( טיעון , ( מידע ועוד . הפניות למקורות באינטרנט קישורים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > הבנה > השוואה הערות והנחיות ספירליות בהוראת הנושא : כתיבת השוואה ספר ז- שיעור : 8 הבנת שאלה וכתיבת תשובה ספר ח – שיעור : 11 כתיבת השוואה ספר ט – שיעור : 8 כתיבת השוואה בספר ז התייחסות ראשונית למטלת השוואה . בספר ח יצירת תבחינים וכתיבת פסקת השוואה . בספר ט כתיבת השוואה גם בעקבות טקסט לא רציף וגם בעקבות השוואה בין ערכים מילוניים . מבנה השוואה ועימות – בשיעור זה נלמדת כתיבת השוואה בעזרת ניסוח תבחינים להשוואה ויצירת טבלה משווה . מבנה ההשוואה יכול לשמש את התלמידים בכתיבה של טקסטים עיוניים שונים : שכנוע ( טיעון , ( מידע ועוד . במסגרת העיסוק במיומנות ההשוואה העמקנו את הדיון בהשוואת טקסט רציף לטקסט לא רציף . בשיעורים העוסקים במילון ( שיעורים ( 13-11 עסקנו רבות בהשוואה בין מילונים שונים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית