בשיעור זה חוזרים על הדרך לכתיבת טיעון ומשכללים את המבנה שלו . בשיעור שזורים גם השלבים השונים של תהליך הכתיבה . הפניות למקורות באינטרנט הרצאות וסרטונים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – הרצאות וסרטונים > טיעון ותהליך הכתיבה – הרצאה קצרה בנושא כתיבת טיעון – בחירת נושא לכתיבה ופיצוח המטלה , העלאת רעיונות , פיתוח הרעיונות , ארגון הרעיונות במבנה טיעון , עריכה , טיפים ודוגמה לטיעון . מרצה : שרון שני-ארבן הטלוויזיה החינוכית > 23 FM – פרק : 1 אמצעים רטוריים הטלוויזיה החינוכית > 23 FM – פרק : 10 טיעון קישורים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > הבנה > טיעון הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > הבנה > אמצעים רטוריים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > הבעה בכתב > טיעון הערות והנחיות ספירליות בהוראת הנושא : טיעון ספר ז – שיעור : 12 טקסט שכנוע ; שיעור : 13 כתיבת טיעון ותהליך הכתיבה ספר ח – שיעור : 6 טיעון בכתב ; שיעור : 7 טיעון בעל פה ספר ט – שיעור : 5 הבנת הטיעון ; שיעור : 6 טיעון ותהליך הכתיבה בספר ז הכרת מבנה הטיעון , התוודעות ראשונית לשלבים של תהליך הכתיבה , וכתיבה של טיעון בסיסי . בספר ח ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית