בשיעור זה התלמידים חוזרים שוב על הקישוריות ועל תפקידה הן בהבנת הטקסט והן בהפקתו . התלמידים מכירים את האמצעים הלשוניים היוצרים את הקישוריות . הפניות למקורות באינטרנט הרצאות וסרטונים הטלוויזיה החינוכית > 23 FM – פרק : 15 קשרים לוגיים הטלוויזיה החינוכית > 23 FM – פרק : 19 לכידות וקישוריות קישורים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > הבעה בכתב > קישוריות הערות והנחיות ספירליות בהוראת הנושא : קישוריות ספר ז – שיעור : 11 קישוריות ספר ח – שיעור : 3 קישוריות וקשרים ספר ט – שיעור : 4 קישוריות בספר ז מושג הקישוריות והיכרות עם ביטויי הקישור והמאזכרים . בספר ח , ט חזרה ועיסוק בקשרים לוגיים . קישוריות עניין מרכזי בניתוח המבני של הטקסט הוא הקישוריות הבאה לידי ביטוי באמצעי הקישור : מילות קישור , אזכורים , מקדמי ארגון ( כגון " , "תמרורים הערות מטאטקסטואליות עד" ] כאן דנו ב ... ועכשיו נעבור ל , [ " ... כותרות לחלקי טקסט , חלוקות [ א-ב-ג וכדומה . ([  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית