בשיעור זה לומדים לזהות מבנים לוגיים בטקסט – כדי להבין את היחס בין חלקיו , ולפיכך להבין את הטקסט , או לחלופין לדעת לכתוב במבנים אלה . מבנים אלה חשובים ושכיחים , והם יוכלו לשמש את התלמידים בכל נושא עיוני שיכתבו עליו . הפניות למקורות באינטרנט קישורים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > הבנה > מבנה הטקסט הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > הבנה > סיבה ותוצאה הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > הבנה > בעיה ופתרון הערות והנחיות עיסוק במבנה – בדיון במבנה יש לעמוד על המבנה הלוגי של הטקסט השלם ולתת את הדעת לקשרים ( הלוגיים ) בין חלקי הטקסט ( כגון בין רעיונות , בין פסקות , בין משפטים . ( דוגמות למבנים לוגיים , לעקרונות מארגנים ולקשרים לוגיים : רצף כרונולוגי , בעיה ופתרון , סיבה ותוצאה , הכללה ופירוט , טענה והוכחה , השוואה . רצוי לדון בחלקי הטקסט – הפתיחה ( לעתים : המבוא , ( גוף הטקסט והסיום – וביחסים שביניהם . ( מתוך תה"ל , עמ' ( 51 רכיבי הטקסט- יסודות מארגנים - רכיבי הטקסט הם חלקי טקסט מבודדים , כגון : נתונים , תיאור , טענה , מסקנה , דוגמה , שאלה . יסוד מארגן הוא קשר על , קשר לוגי המאר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית