בשיעור זה מתוודעים למבנים בטקסט . התלמידים מכירים מאגר מצומצם של רכיבי מבנה , כגון : טענה , נימוק , פתרון , דוגמה וכדומה , שעשויים להופיע בטקסטים . התלמידים מתנסים באבחון חלקי מבנה בטקסטים שקראו , ובתכנון מבנה לחיבורים שעליהם לכתוב . בשיעור הבא יכירו התלמידים מבנים רחבים יותר המבוססים על רכיבים אלה . הפניות למקורות באינטרנט קישורים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > הבנה > מבנה הטקסט הערות והנחיות מבנה הטקסט בדיון במבנה יש לעמוד על המבנה הלוגי של הטקסט השלם ולתת את הדעת לקשרים ( הלוגיים ) בין חלקי הטקסט ( כגון בין רעיונות , בין פסקות , בין משפטים . ( דוגמות למבנים לוגיים , לעקרונות מארגנים ולקשרים לוגיים : רצף כרונולוגי , בעיה ופתרון , סיבה ותוצאה , הכללה ופירוט , טענה והוכחה , השוואה . רצוי לדון בחלקי הטקסט – הפתיחה ( לעתים : המבוא , ( גוף הטקסט והסיום – וביחסים שביניהם . ( מתוך תה"ל , עמ' ( 51 חשיבות המבנה בכתיבה – מבנה הטקסט וארגונו עוזרים גם לכותבים וגם לקוראים . לכותבים – הם עוזרים להציג טקסט שלם , מובן והגיוני . לקוראים – הם עוזרים לקלוט את הרעיונות , להבין אותם ולזכור אותם ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית