בספרים אלה מיומנויות ההבעה בעל פה שזורות בלימוד ההבעה בכתב ואינן חלק נפרד מהעיסוק בהבעה . מיומנויות ההבעה בעל פה מחזקות ומשלימות את מיומנויות ההבעה בכתב ולהפך . הדיווח בעל פה ישלים את העיסוק בדיווח בכתב או בסיכום , הטיעון בעל פה והנאום ישלימו את העיסוק בטקסט טיעוני , והדיון יביא לידי ביטוי את העיסוק במבנה הדילמה תוך כדי הישענות על המבנים הקודמים , ואף יוסיף להן יכולות חדשות . ההוראה של סוגות ההבעה בעל פה נשענת בספרים על ההוראה של הסוגות המקבילות בכתב . הקריאה בקול הוצמדה לשיעור הלשון כמערכת ( ספר ז , שיעור , ( 4 שם מובאים , בין השאר , סימני הניקוד . הדיווח בעל פה נלמד בהמשך לטקסט מידע ולדיווח בכתב ( ספר ז , שיעור . ( 15 ההרצאה נלמדת כהמשך טבעי של כתיבת סיכום ( בספר ח , שיעור . ( 9 הטיעון בעל פה ( וגם הנאום ) נלמד בצמוד לטיעון ( ספר ז שיעור ; 12 ספר ח שיעור ; 7 ספר ט שיעור ( 6 הדיון בעל פה הוא המשך של המבנה הלוגי של הדיון הכתוב , והוא נלמד בשיעור דיון בכתב ובעל פה ( ספר ח שיעור . ( 8 ההבעה בעל פה מטופלת בשלושת הספרים בפרקי לימוד כלליים , בפעילויות שונות , ובפעילויות מדברים ומגלים . סוגו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית