ההערכה של כל סוגה בעל פה תכיל התייחסות למבנה ולתוכן , ללשון , ולאופן הדיבור . המבנה , התוכן והלשון הם רכיבים משותפים גם לסוגה בכתב . הרכיב החדש הנוסף בהבעה בעל פה הוא אופן הדיבור . אופן הדיבור מורכב מהגייה ( דיקציה , ( הטעמה / הנגנה / טון ( אינטונציה / טונציה , ( שפת הגוף ( הבעה , קשר עין , ( ועמידה מול קהל ( צורת עמידה , תנועת ידיים . ( בהרצאה , בנאום ובדיון כדאי להוסיף לרכיבים אלה גם את מרכיב הזמן – עמידה במגבלת הזמן , ובדיון גם את נושא התורות . כדי לתמוך בביצוע המטלות ניתנו לתלמידים טיפים ( טיפים לקריאה בקול , להרצאה , ( 'וכו ודפי משוב שבעזרתם יוכלו להעריך את עצמם או את עמיתיהם . המקומות שניתן בהם דף משוב ( לתלמידים ) להערכת המטלה בעל פה הם : ספר ז דף משוב לקריאה בקול עמ' 35 דף משוב לטיעון בעל פה עמ' 122 דף משוב לדיווח עמ' 151 ספר ח דף משוב לדיון עמ' 83 דף משוב למשקיפים עמ' 89 דף משוב להרצאה עמ' 110 דף משוב למצגת עמ' 110 ספר ט דף משוב לדיווח חדשותי עמ' 122 דף משוב לריאיון עמ' 123  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית