בכל סוגה נלמדת ניתנים לתלמידים , פרט להסברים וטיפים , גם הנחיות וכלים שבעזרתם יוכלו להעריך את כתיבתם . ההערכה מתייחסת למדדים המיוחדים לכל סוגה , לפי חלוקה קבועה למבנה , תוכן ולשון . המקומות שניתן בהם דף משוב ( לתלמידים ) להערכת מטלת הכתיבה : ספר ז דף משוב לסיכום כללי , עמ' 89 דף משוב לטיעון , עמ' 120 ספר ח דף משוב לעריכה , עמ' 45 דף משוב לטיעון ( כתוב , ( עמ' 59 דף משוב לדילמה ( דיון כתוב , ( עמ' 82 דף משוב לסיכום כללי , עמ' 93 דף משוב לסיכום בורר , עמ' 93 דף משוב להשוואה ועימות , עמ' 117 ספר ט דף משוב לטיעון כתוב , עמ' 58 דף משוב לסיכום כללי , עמ' 76 דף משוב לסיכום בורר , עמ' 76 דף משוב לסיכום ממזג , עמ' 76 דף משוב להשוואה ועימות , עמ' 98 דך משוב לערך מילוני , עמ' 145  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית