בתכנית הלימודים ( עמ' ( 45 מוצגת פריסה מומלצת של עיסוק בהבנה ובהבעה לפי סוג הטקסט . אלה הסוגות ותת-הסוגות הנמנות בשלב א והמקום שבו הן נלמדות . יש לציין שבתרגול כל סוגה מופיעה עוד פעמים רבות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית