כל ספר נחלק ליחידות הנקראות " שיעורים" ( המילה " שיעור" כוונתה נושא , יחידת תוכן , ולא יחידת הזמן שיש להקדיש לעניין זה . ( כל שיעור מוקדש לנושא מסוים , ולאחר רצף של שיעורים הקשורים לנושא-על רחב , נקבעו פעילויות מסכמות המשלבות את כל החומר הקודם . בסוף הספר מובאים טקסטים רבים ובהם שאלות מענפי הלשון השונים . אלה הן פעילויות מסכמות ומבחנים העומדים לרשות המורים והתלמידים במהלך הלמידה . בסוף כל קבוצת שיעורים ניתנה המלצה בגוף הספר , המפנה לפעילויות המסכמות ולמבחנים . כל שיעור הוא בעל מבנה הדומה לשיעור בכיתה . מבוא – הצגת הנושא לימוד מדברים ומגלים – פעילות שיחה וגילוי לומדים – הסברים תרשים סיכום חזותי טיפים אוסף כללים ועצות לקראת התרגול מתרגלים פעילויות תרגול פעילויות מסכמות כל חלק בלומדים פותח במבוא קצרצר לנושא הנלמד . לעתים קרובות אחרי המבוא מוצעת פעילות מדברים ומגלים שהיא פעילות הנערכת בכיתה ( במליאה , בקבוצות או בזוגות , ( ובה עורכים התלמידים חקירה קצרה תוך כדי שיחה , דיווח , הרצאה קצרה , קריינות . תפקידה של הפעילות המקדימה הזאת לעורר בתלמידים סקרנות , ולהכינם לקראת הנושא הנלמד , ובד בבד ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית