להלן דוגמות לטיפול ספירלי בנושאי הבנה והבעה , מילון ולשון .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית