להלן תיאור כללי של העיסוק בענפי הלשון השונים : הבנה , הבעה בכתב , הבעה בעל פה , מילונאות וסמנטיקה , תחביר , מערכת הצורות , וההתפתחות הספירלית שלהם לאורך 3 הספרים . חשוב לציין שענפי הלשון נלמדים בנפרד ובמשולב בעת ובעונה אחת . בכל פרקי הספר שזור עקרון שילוב ענפי הלשון . בכל משימות התרגול הנערכות סביב טקסט ניתנות שאלות ברמות שונות ומענפי לשון שונים . בכל משימות הכתיבה מספקים לתלמידים כלים שונים המכוונים הן למבנים של השיח , הן לאוצר המילים ( היגדים אופייניים . ( בדפי המשוב לכתיבה ולהבעה בעל פה מכוונים את התלמידים לבדוק את המבנה , את התוכן ואת הלשון . גם ההבעה בעל פה נלמדת בהתאמה לנושאים ולסוגות של ההבנה וההבעה בכתב . ענפי הלשון והמילון משולבים בפרקי ההבנה וההבעה בהסברים ובעיקר בתרגול . ספר כיתה ז לשון – מבוא כללי מופיע הן בקבוצת הפרקים הראשונה ( שיעורים ( 5–1 העוסקת במהות הלשון , תפקידיה בחיינו , וסימני הלשון , והן בקבוצת הפרקים האחרונה ( שיעורים ( 21–19 העוסקת במבנה המילה העברית ובתכונות חלקי הדיבור . הבנה והבעה ( בכתב ובע"פ ) – מיומנויות הבנה ומיומנויות כתיבה בסיסיות ( שיעורים ( 11–6 החל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית