מרבית עקרונות הסדרה נגזרים מעקרונות תה"ל ומן העקרונות וההדגשים המיושמים במערכת החינוך . להלן חלק מעקרונות הסדרה : שילוב טקסטים מתחומי הדעת , התאמה לעקרונות מיזם שלהב " ת – בספרי הסדרה משולבים טקסטים רבים מתחומי הדעת השונים . בספרים ניתן למצוא טקסטים רבים מספרי לימוד בתחומים : גאוגרפיה , היסטוריה , מדעים , עברית , אזרחות ; ועוד טקסטים רבים בתחומי הדעת : מקרא , טכנולוגיה , מתמטיקה , חברה , חינוך , תקשורת , ספורט , מוזיקה , ספרות . תחום הדעת צוין בהבלטה בכל טקסט . הטקסטים מספרי לימוד מתאימים לרמת הכיתה . להם נוספו טקסטים ממקורות אחרים , כגון : אתרים , עיתונות , ספרי עיון , אנציקלופדיות , מילונים . התשאול וההסברים מכוונים את התלמידים להתמודדות עם המיומנויות ועם מבני הלשון המיוחדים לתחום הדעת הספציפי . כישורי המאה – 21-ה הספרים בנויים כספרים דיגיטליים , והם כוללים שילוב של הרצאות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית