להלן חלק מהחוזקות של הסדרה מילה טובה מאוד בהשוואה לספרי מילה טובה ( הרחבה של חוזקות אלה ראו בסעיף הבא , " עקרונות והדגשים : ( "בסדרה - ספר אחד לכל רמת כיתה ( כיתה ז , כיתה ח , כיתה ט ) - התאמה לדרישות משרד החינוך לכל רמת כיתה - תוספת של טקסטים רבים מתחומי הדעת השונים - תוספת טקסטים מסוגות שונות ומגוונות - טקסטים עדכניים ורלוונטיים לבני נוער - מאגר של עשרות פעילויות מסכמות - טיפול ספירלי במרבית הנושאים - הדגשת תהליך הכתיבה - הדגשת ההבעה בעל פה - עיסוק מסיבי בהעשרת אוצר מילים ובמילון - עיצוב עדכני , צבעוני ומבוסס תצלומים - גרסה דיגיטלית של הספרים בתוספת קישורים - אתר עשיר לחטה"ב טקסט רב-ייצוגי , הפניות לאתרים ולכלים דיגיטליים , התייחסות לתצלומים וסרטונים כאל סוג של טקסט ועוד . תהליך הכתיבה – בספרים מושם דגש רב על הכתיבה בכלל , ועל הכתיבה כתהליך בפרט . לאורך  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית