הקריאה והכתיבה הן במרכז העשייה בבית הספר ובלימודי ההמשך , והשליטה בהן היא תנאי הכרחי לתפקוד יעיל בחברה אוריינית ובעולם האקדמי . העיסוק המונחה בקריאה ובכתיבה , בהאזנה ובדיבור – מסייע לתלמיד להתבונן בעצמו ובעולם הסובב אותו ותורם לפיתוח המודעות העצמית . דרך הכתיבה התלמידים יכולים להביא לידי ביטוי מחשבות , חוויות , רגשות ולבטים אישיים . הקריאה , ההאזנה , הכתיבה והדיבור המתוכנן מסייעים לתלמידים לגבש את עמדותיהם בנושאים ערכיים ולעצב את השקפת עולמם . הם מזמנים התנסויות חברתיות חשובות ופיתוח של כישורים חברתיים , ותורמים לטיפוח הרגישות לזולת והסובלנות לדעות אחרות ולדרכי ביטוי שונות . במהלך לימוד פרק זה התלמידים ירכשו ידע על טקסטים וילמדו מושגים הקשורים בו ( נוסף על הידע והמושגים שנרכשו בביה " ס היסודי . ( מושגים אלו יעמדו לרשות התלמידים הן בלימודיהם בבית הספר העל-יסודי הן בלימודי ההמשך . ( מתוך תכנית הלימודים , עמ' ( 17  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית