בסוף הספר מובא מקבץ גדול ומדורג של פעילויות מסכמות ומבחנים . הפעילויות המסכמות הובאו בסוף הספר כמאגר של טקסטים למורים ולתלמידים , וסביבם שאלות הקשורות לענפי הלשון השונים ( הבנה , הבעה בכתב , הבעה בעל פה , אוצר מילים , מערכת הצורות , תחביר . ( הן מיועדות לעמוד לרשות המורים והתלמידים לצורך חזרה , תרגול ומבחן במהלך הלמידה . לאורך הספר קבענו " תחנות" ובהן המלצנו להשתמש בפעילויות אלה . יש לראות בתחנות אלה המלצות בלבד . הפעילויות המסכמות עשויות לשמש כלי לבדיקה עצמית של התלמידים ולשיקוף מצבם . אם תלמידים לא הצליחו בחלק מסוים , אפשר להבהירו בכיתה , או לחזור לשיעור הדן בנושא זה . בחלק מהפעילויות הוצע ציינון ( חלוקת ניקוד . ( זוהי הצעה בלבד , וכל מורה יכול לשנותה על פי צרכיו ועל פי הבנתו . חלק מהפעילויות ארוכות , ויידרש להן יותר משיעור . במבחנים ארוכים משך הזמן הוא 2 שיעורים ( בין שעה וחצי לשעתיים . ( בסוף הפעילויות אפשר להציע לתלמידים להוסיף משוב : אם המבחן היה קל / בינוני / קשה , מה עליי לעשות כדי להצליח יותר בפעם הבאה . אפשר לחלוק טיפים עם עמיתים כדי ללמוד באופן יעיל יותר לקראת מבחן . מיקום ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית