שיעור זה והשיעור הבא מוקדשים לעוד שתי קבוצות של חלקי הדיבור – מילות היחס ושם המספר , בדגש על התקינות הלשונית . שיעור זה מתרכז במאפיינים של מילות היחס , ומתרגל חלק מן הצורות התקינות של שיבושים שכיחים . יש לציין שנושא התקינות אמור להיות מטופל לאורך כל שיעורי העברית . הערות והנחיות ספירליות בהוראת הנושא : תקינות ספר ז – שיעור : 5 תקינות ספר ח – שיעור : 20 מילות יחס ; שיעור : 21 שם המספר ספר ט – שיעור : 19 תקינות בספר ז - לקט נושאים בסיסיים הקשורים לתקינות . בספר ח - התמקדות בנטיית שם המספר ובנטיית מילות היחס . בספר ט - אינטגרציה של נושאים מתחום הנטייה ומתחום התחביר . מילות תוכן ומילות תפקוד – יש המחלקים את חלקי הדיבור לקבוצות גדולות של מילים ( מילות תוכן ) ולמיליות ( מילות תפקוד . ( קבוצת מילות התפקוד אינן מייצגות אובייקט הנמצא במציאות , אלא קשר בין אובייקטים . נוסף על כך , קבוצת מילות התפקוד היא קבוצה קטנה . אין מילות יחס רבות ואין מילות קישור רבות , אבל זו קבוצה שכיחה מאוד בטקסט והיקרויותיה רבות . ועוד תכונה – מילות התפקוד הן קבוצה " . "סגורה בניגוד לקבוצה של מילות התוכן – שהיא קבוצה פת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית