בשיעור זה לומדים להכיר את התכונות הדקדוקיות של שם התואר בהשוואה לשם העצם , ואת צורות הגזירה האופייניות לו . הפניות למקורות באינטרנט קישורים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > מערכת הצורות > שם תואר הערות והנחיות דרגות היתרון וההפלגה בשל הדמיון הרב בין שמות העצם ובין שמות התואר , רצוי להיעזר בעוד תכונה כדי להבחין ביניהם – דרגות היתרון וההפלגה של שמות התואר ( יפה יותר / פחות , יפה מאוד , יפה ביותר , הכי יפה . ( את דרגות היתרון וההפלגה לא ניתן להוסיף כלל לשמות העצם . הצירופים שולחן" * ביותר" או * שולחן מאוד" – אינם תקינים ואינם קבילים , כמובן . לפיכך היכולת לקבל את דרגות היתרון וההפלגה תצביע על שם תואר ( ולא על שם עצם . ( עם זאת , יש לסייג את התכונה המבחינה הזאת : היא מבחינה רק בין שמות עצם ובין שמות תואר . שימו לב : גם חלק מן הפעלים עשויים לקבל את דרגות היתרון וההפלגה ( אהבתי אותו יותר / פחות / מאוד / ביותר . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית