בשיעור זה לומדים להכיר את מבנה הגזירה המסורגת של שם העצם – שורש ותבנית . התלמידים מכירים משקלים בסיסיים ואת הדרך לזהות אותם . הפניות למקורות באינטרנט הרצאות וסר טונים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – הרצאות וסרטונים > שורש ותבנית בשם – הרצאה קצרה בנושא יצירת מילים בעברית – תצורת שורש ומשקל . מרצה : שרה ליפקין הטלוויזיה החינוכית – ק > 23 F פרק : 1 תצורת השם קישורים הילקוט הד יגיטלי חט"ב עברית – קישורים > מערכת הצורות > מש קלים הערות והנחיות בניין ומשקל : הדומה – צירוף השורש והמשקל בשם העצם הוא כמו צירוף השורש והבניין בפועל . בניין ומשקל – שניהם מסמלים תבניות , והם נבדלים רק בשמותיהם . את משקלו של שם העצם יוכלו התלמידים לקבוע בנקל לפי צורת היסוד שלו , בדיוק כמו שקבעו את בניינו של הפועל . את המשותף חשוב להדגיש משני טעמים לפחות : א . יש לחזק אצל התלמידים את ראיית הלשון כמערכת ; ואת הכרת הגזירה המסורגת הסתרגות שורש בתבנית , כאחד המאפיינים החשובים ביותר של הלשון העברית ( ושל הלשונות השמיות בכלל . ( ב . ראייה כוללת זאת השתבשה , משום מה , ב הוראת העברית , ואנו מוצאים תלמידים רבים שיש להם מודעות לש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית