בשיעור זה מכירים את התכונות הדקדוקיות של שם העצם , ולומדים לקבוע את צורת היסוד של ו . הפניות למקורות באינטרנט קישורים ה ילקוט ה דיגיטלי חט " ב עברית – קישורים > מערכת הצורות > שם העצם - מאפיינים הערות והנחיות ספירליות בהוראת הנושא : מבנה שם העצם ספר ז – שיעור : 01 מבנה המילה ; שיעור : 21 נטייה של מילים ; שיעור : 20 חלקי דיבור ספר ח – שיעור : 07 מאפייני שם העצם ; שיעור : 08 המשקלים ספר ט – שיעור : 06 הפועל והשם – חזרה ; שיעור : 05 מרובעים בספר ז - מושגי יסוד הקשורים לנטייה ולגזירה של מילים ולחלוקה לחלקי דיבור . בספר ח - התמקדות במבנה שם העצם מגזרת השלמים ומשקליו . בספר ט - הוספת השם מן המרובעי ם . דדלוס ואיקרוס אגדה זאת משמשת הקשר טקסטואלי ללמידה על מאפייני שם העצם . כמו כן , היא נלמדת גם במקראות הספרות של כיתה ח . התכונות הדקדוקיות של שם העצם – סימני ההיכר של שם העצם הם התכונות הדקדוקיות שלו . נוסף על תכונות המין והמספר הובאו גם ה"תוספות" השונות שניתן להוסיף לשמות העצם : ה' היידוע , בכל"מ , כינויי השייכות והמילית . "של" צורת יסוד – כדי לעסוק במבנה שם העצם חשוב שהתלמידים י דעו לגלות את ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית