בשיעורים 08 07 נלמדים נושאים הקשורים למבנה של שם העצם ולמשמעויותיו : תכונות שם העצם , צורת היסוד שלו , דרכי הגזירה , ובעיקר המשקלים הנפוצים . הכרת המאפיינים השונים נעשית בהקשר של טקסטים מגוונים מבחינת הסוגות ומבחינת תחומי הדעת השונים ( ספרות , גאוגרפיה , מדעים . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית