בשיעור זה מכירים חלק מן המשמעויות המוענקות לפעלים על ידי הבניינים . הפניות למקורות באינטרנט הרצאות וסרטונים הטלוויזיה החינוכית – ק > 23 F פרק : 08 משמעויות הבניינים קישורים ה ילקוט ה דיגיטלי חט " ב עברית – קישורים > מערכת הצורות > משמעויות הבניינים הערות והנחיות פעיל לעומת סביל – לא לכל פועל פעיל יש מקבילה סבילה , אלא רק לאלה שיש להם מושאים . רק ל פועל יוצא יכול להיות פועל מקביל סביל . נושא הסביל חשוב להוראה . אמנם אין הוא הכרחי בלשון הדיבור , אך הוא חלק מן הלשון האוריינית . אפשר לדון עם התלמידים בסיבה להיעדר צורות ציווי וצורות מקור בבניינים הסבילים המובהקים : הפעל ופעל . מפעיל לסביל ולהפך בתרגול ההמרות מתרגלים היפוך משפטים בשלמותם מסביל לפעיל ומפעיל לסביל . הפיכת משפט פעיל למשפט סביל היא קלה יחסית המנהלים" ) סגרו את המפעלי ם הכושלים" " המפעלים הכושלים נסגרו על ידי . ( "המנהלים הקושי הוא שבמשפטים סבילים רווח יותר המבנה החסר , עושה הפעולה אינו כלול בו . במקרה כזה ההיפוך קשה יותר ומצריך חשיבה אחרת האסיר" ) ישוחרר לביתו" " ישחררו את האסיר . ( "לביתו הבינוני הפעול – צורה זו נפוצה מאוד בסלנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית