הפועל בקבוצת השיעורים 16–14 נלמדים נושאים הקשורים למבנה הפועל ולמשמעויותיו : הגדרת הפועל ותכונותיו , צורת היסוד של הפועל , סימני ההיכר של שבעת הבניינים והיכרות כללית עם המשמעויות העיקריות המסומנות בהם . ההיכרות עם מבנה הפועל מעוגנת בטקסטים מגוונים מסוגות שונות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית