ש יעור זה מוקדש להכרה ראשונית של מבנה ה ערך המילוני ולדליית מידע מתוכו . באמצעות דפדוף במילונים , קריאת ערכים והשוואה ביניהם , התלמידים לומדים להפיק מידע על משמעות הערך וכן אפיונים לשוניים אחרים הקשורים אליו . הפניות למקורות באינטרנט הרצאות וסרטונים הטלוויזיה החינוכית – ק > 23 F פרק : 3 שדות סמנטיים הטלוויזיה החינוכית – ק > 23 F פרק : 1 ניגודיות ונרדפות הטלוויזיה החינוכית – ק > 23 F פרק : 7 דו- משמעות קישורים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > אוצר מילים ומילון > יחסי משמעות ה ערות והנחיות ספירליות בהוראת הנושא : מילון , אוצר המילים והמשמעים ספר ז – שיעור : 7 מילים בהקשר ; שיעור : 22 מילים במילון ספר ח – שיעור : 03 יחסי ם בין מילים ספר ט – שיעור : 00 סוגי מילונים ; שיעור : 02 המידע במילון ; שיעור : 03 סוגי הגדרות בספר ז - אסטרטגיות להבנת מילים , וכן היכרות ראשונית עם חיפוש ערך מילוני . בספר ח - הכרת מושגים בסיסיים של יחסי ם בין מילים . בספר ט - הרחבה והעמקה בסוגי מילונים , צורות הארגון שלהם , הפקת מידע מערך מילוני , השוואה בין ערכים , וכן עיון בסוגים של הגדרות . המילון הפרק " אוצר ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית