בשיעור זה לומדים כתיבת השוואה בעזרת ניסוח תבחינים להשוואה ויצירת טבלה משווה . מבנה ההשוואה יכול לשמש את התלמידים בכתיבה של טקסטים עיוניים שונים : שכנוע , מידע ועוד . מטלת ההשוואה שכיחה בתחומי הדעת השונים : במדעים , גאוגרפיה , היסטוריה , תנ"ך וספרות . לימוד כתיבת ההשוואה עשוי לשמש את התלמידים גם בתחומים אלה ובתחומים נוספים . הפניות למקורות באינטרנט קישורים - הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > הבנה > השוואה הערות והנחיות ספירליות בהוראת הנושא : כתיבת השוואה ספר ז – שיעור : 8 הבנת שאלה וכתיבת תשובה ספר ח – שיעור : 11 כתיבת השוואה ספר ט – שיעור : 8 כתיבת השוואה בספר ז– הדגמה של תשובה למטלת השוואה . בספר ח - יצירת תבחינים וכתיבת פסקת השוואה בספר ט - כתיבת השוואה גם בעקבות טקסט לא רציף וגם בעקבות השוואה בין ערכים מילוניים . שלבים בכתיבת השוואה : א . קובעים תבחינים להשוואה ב . עורכים טבלת השוואה ג . כותבים טקסט השוואה , מציינים בו את הדומה ואת השונה , ולבסוף מסיקים מסקנות . חיפוש תבחינים – תבחינים להשוואה אפשר להעלות לפני מציאת הדומה והשונה , תוך כדי מציאת דמיון ושוני או מאוחר יותר . לפעמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית