בשיעור זה מכירים את מבנה הדיון הכתוב , ואת הדרך לערוך בעל פה דיון ענייני ותרבותי . הפניות למקורות באינטרנט הרצאות וסרטונים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – הרצאות וסרטונים > טיעון ותהליך הכתיבה – הרצאה קצרה בנושא כתיבת טיעון – בחירת נושא לכתיבה ופיצוח המטלה , העלאת רעיונות , פיתוח הרעיונות , ארגון הרעיונות במבנה טיעון , עריכה , טיפים ודוגמה לטיעון . מרצה : שרון שני-ארבן הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – הרצאות וסרטונים > דיון בעל פה – הרצאה קצרה בנושא הצגת עמדה ועריכת דיון בעל פה . מרצה : עדנה יובינר הטלוויזיה החינוכית > 23 FM – פרק : 1 אמצעים רטוריים הטלוויזיה החינוכית > 23 FM – פרק : 22 מיומנות הדיון קישורים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > הבעה בעל פה > דיון הערות והנחיות דיון בעל פה מטרתו של דיון היא ללבן נושא שנוי במחלוקת או בעל היבטים שונים . הדיון בעל פה הוא פעולת גומלין מורכבת בסיטואציה חיה של פנים אל פנים . לרוב יש בו שני ערוצי תקשורת : האחד בין המתדיינים ובין עצמם ; השני בין המתדיינים לקהל המאזינים . לדיון יש בדרך כלל מבנה פורמלי : המנחה מציג את הנושא לדיון , ומעביר את רשות הדיב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית