לאורך הספרים אנו שוזרים את ההבעה בכתב וההבעה בעל פה יחדיו . לעתים ההבעה בעל פה מטרימה את הכתיבה , ולעתים ההבעה בעל פה באה לאחר ביסוס הדברים בכתב . מטעמי עומס , הפרדנו בספר זה את העיסוק בטיעון בכתב ( שיעור ( 6 ואת העיסוק בטיעון בעל פה ( שיעור . ( 7 בשיעור זה לומדים איך מציגים טיעון בעל פה על בסיס המבנה של הטיעון הכתוב , ומזכירים את הנאום . הפניות למקורות באינטרנט הרצאות וסרטונים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – הרצאות וסרטונים > טיעון ותהליך הכתיבה – הרצאה קצרה בנושא כתיבת טיעון – בחירת נושא לכתיבה ופיצוח המטלה , העלאת רעיונות , פיתוח הרעיונות , ארגון הרעיונות במבנה טיעון , עריכה , טיפים ודוגמה לטיעון . מרצה : שרון שני-ארבן הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – הרצאות וסרטונים > טיעון בעל פה – הרצאה קצרה בנושא הבניית טיעון בעל פה . מרצה : עדנה יובינר הטלוויזיה החינוכית > 23 FM – פרק : 1 אמצעים רטוריים הטלוויזיה החינוכית > 23 FM – פרק : 10 טיעון קישורים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > הבעה בעל פה > טיעון בכתב הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > הבעה בכתב > טיעון הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית –...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית