בשיעור זה מכירים את הטיעון הכתוב ואת מרכיביו . התלמידים עוסקים בהבנת טקסט טיעון ובכתיבתו . מטעמי עומס הופרד הטיעון בעל פה והוא מטופל בשיעור . 7 הפניות למקורות באינטרנט הרצאות וסרטונים ה ילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – הרצאות וסרטונים > טיעון ותהליך הכתיבה – הרצאה קצרה בנושא כתיבת טיעון – בחירת נושא לכתיבה ופיצוח המטלה , העלאת רעיונות , פיתוח הרעיונות , ארגון הרעיונות במבנה טיעון , עריכה , טיפים ודוגמה לטיעון . מרצה : שרון שני- ארבן הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – הרצאות וסרטונים > טיעון בעל פה – הרצאה קצרה בנושא הב ניית טיעון בעל פה . מרצה : עדנה יובינר הטלוויזיה החינוכית – ק > 23 F פרק : 0 אמצעים רטוריים הטלוויזיה החינוכית > ק , 23 F פרק : 01 טיעון קישורים הילקוט ה דיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > הבע ה בכתב > טיעון הילקוט ה דיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > ה בנה > אמצעים רטוריים הערות והנחיות ספירליות בהוראת הנושא : טיעון ספר ז – שיעור : 02 טקסט שכנוע ; שיעור : 03 כתיבת טיעון ותהליך הכתיבה ספר ח – שיעור : 1 טיעון בכתב ; שיעור : 7 טיעון בעל פה ספר ט – שיעור : 5 הבנת הטיעון ; שיעור : 1 טיעון ותהל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית