שיעור זה הוא המשכו של השיעור הקודם והוא דן בשלב האחרון של הכתיבה – שלב העריכה . התלמידים מכירים תבחינים להערכת טקסט ( טיעון או טקסט מידע , ( כדי שיוכלו לתת משוב על כתיבה לעמיתים , ובעיקר לעצמם . בעקבות המשוב התלמידים ישכתבו את החיבור ויערכו אותו . הפניות למקורות באינטרנט הרצאות ו סרטונים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – הרצאות וסרטונים > טיעון ותהליך הכתיבה – הרצאה קצרה בנושא כתיבת טיעון – בחירת נושא לכתיבה ופיצוח המטלה , העלאת רעיונות , פיתוח הרעיונות , ארגון הרעיונות במבנה טיעון , עריכה , טיפים ודוגמה לטיעון . מרצה : שרון שני- ארבן קישו רים הילקוט ה דיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > הבע ה > משוב ועריכה הערות והנחיות עריכה בעריכת הטקסט , הכותב נעשה הקורא הביקורתי של עצמו . עליו לשקול הוספה של רעיונות , היבטים , דוגמאות , עובדות , 'וכו ומצד אחר עליו להשמיט מה שאינו נחוץ ... עליו לבחון את סדר הדברים ואת המבנה הלוגי ולשנות במידת הצורך ; עליו לבחור בין חלופות סגנוניות באוצר המילים ובתחביר ולהחליף מי לים שכתב במילים מדויקות יותר במידת הצורך . על הכותב להקפיד על תקינות הלשון – לתקן שגיאות כתיב ודק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית