שיעורים 5–4 דנים בתהליך הכתיבה . בשיעור זה התלמידים מתנסים בדרכים שונות המסייעות לכתיבה : העלאת רעיונות , ארגון הרעיונות למבנה הגיוני , פיתוחם וכתיבתם . אסטרטגיית הכתיבה מתאימה לכתיבה עצמאית של טיעון או של מאמר מידע ואפילו להרצאה . בשיעור הבא יעסקו התלמידים בשלב האחרון של בדיקת הכתוב ועריכתו . הפניות למקורות באינטרנט הרצאות וסרטונים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – הרצאות וסרטונים > טיעון ותהליך הכתיבה – הרצאה קצרה בנושא כתיבת טיעון – בחירת נושא לכתיבה ופיצוח המטלה , העלאת רעיונות , פיתוח הרעיונות , ארגון הרעיונות במבנה טיעון , עריכה , טיפים ודוגמה לטיעון . מרצה : שרון שני-ארבן קישורים הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית – קישורים > הבעה > תהליך הכתיבה הערות והנחיות ספירליות בהוראת הנושא : תהליך הכתיבה ספר ז – שיעור : 13 כתיבת טיעון ותהליך הכתיבה ספר ח – שיעור : 4 תהליך הכתיבה ; שיעור : 5 משוב ועריכה ספר ט – שיעור : 6 טיעון ותהליך הכתיבה בספר ז תהליך הכתיבה מטופל באופן ראשוני , אגב עיסוק בכתיבת טיעון . בספר ח תהליך הכתיבה ובכללו שלב המשוב והעריכה מטופלים באופן יסודי בפני עצמם . בספר ט שוב חוזרים על...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית