ספרים אלה פותחו , תוכננו ועוצבו במטרה לתת מענה למגוון הקשיים של תלמידים בעלי לקות למידה . הספרים נותנים מענה למרב הקשיים בכמה דרכים : עיצוב – בעיצוב הספרים נעשה מאמץ למקד את הקשב החזותי של הלומדים : אות גדולה , עמוד מרווח , שוליים רחבים , סמליל ( לוגו ) מיוחד המציין כל חלק בשיעור ( במדורים לומדים , טיפים וכדומה . ( מרכיב הצבע שולב בספרים אלה , לא רק כדי לצוד את העין , אלא בעיקר כדי להדגיש מושגים בעבור המתקשים , וכדי להמחיש תהליכים מסוימים ( מיזוג שורש במשקל וכדומה . ( מבנה השיעור – לכל השיעורים מבנה קבוע ( סכימה ) המקל על תהליך הלמידה ארגון , אחסון ושליפה מהזיכרון של החומר הנלמד . לכל השיעורים חלוקה קבועה ( מבוא , מדברים ומגלים , תרשים , טיפים , מתרגלים . ( הטיפים בסוף השיעור מרכזים בתמציתיות את העצות ואת הכללים העיקריים שעל התלמידים לזכור לקראת התרגול . השיעור מסתיים בתרשים המציג באופן חזותי ומתומצת את המבנה הכללי ואת מקום הנושא הנלמד בתוך מבנה זה . טקסט – קטעי הלימוד וההוראות לפעילויות נכתבו בתשומת לב יתרה כדי להקל על הבנתם . הספרים כתובים בלשון פשוטה וברורה , והם מלווים בהסברים ובדו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית