הסדרה מילה טובה מאוד היא סדרת ספרים חדשה להוראת עברית בחטיבת הביניים . המניעים העיקריים לפיתוחה הם הרצון להיענות לצרכים העולים מן השדה , להתאים את הספרים לעקרונות מיזם שלהב"ת , כלומר שילוב הבנה והבעה במקצועות הלימוד בבית הספר , ולטפל במיומנויות המאה 21-ה בעקבות התמורות שחלו בעולם הטכנולוגי ובמערכת החינוך בשנים האחרונות , ולקראת הצרכים העתידיים . ספרי הסדרה מדגישים את שילוב ענפי הלשון – הבנה , הבעה בכתב ובעל פה , אוצר המילים והמשמעים , מערכת הצורות , תחביר . כמו כן בספרים ניתן דגש להוראת ההבעה בעל פה לצד הוראת ההבעה בכתב . הספרים מטפלים בכל 4 אופנויות השפה : קריאה , כתיבה , דיבור והאזנה , ואף מפעילים את התלמידים באופנויות אלה . מטרת הספרים להכין בהדרגה את הלומדים לקראת בחינת הבגרות ( שאלון א ) לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך ( תשס"ג . ( הסדרה כוללת 3 ספרים – ספר לכל רמת כיתה ( ז , ח , ט . ( במקצתם הספרים מבוססים על הספרים מילה טובה 1 ומילה טובה . 2 בכל ספר פרקים חדשים , נושאים חדשים , טקסטים חדשים רבים , פעילויות חדשות , וכן עדכונים ושינויים מדעיים ותוכניים בגוף החומרים הקיימים . החלו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית