ספר ח מדריך למורה מילה טובה מאוד ספר ח מדריך למורה מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית ראש תחום שפות : נעמי גורבט-ברודשטיין ראש צוות הפיתוח : שרה ליפקין כתיבה : שרה ליפקין , שרון שני-ארבן ייעוץ מדעי : פרופ' אלדעה ויצמן עריכה לשונית : ירעם נתניהו קלדנות : אורה חברוני המדריך נשען על המדריכים לספרים " להבין , "עניין " מילת המפתח" אשר בכתיבתם השתתפו : עליזה לזרסון , ניני מנוח-גוטספלד , שרון שני-ארבן , נועה בדיחי-קלפוס , חוה בוהק ז"ל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית