אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש כתמונות , בקטעים ובשירים . מקמטים : עמ' : 9-8 אהוד בנאי : "היכרומאן © . " כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו " ם . עמ י : 17 אבות ישורון : "הקיר , "החמישי מתוך : אבות ישורון , כל כתביו , כרך , 2001 , 4 עמ ' , 232 הוצאת הקיבוץ המאוחד , בני ברק . © כל הזכויות שמורות למחבר . עמ' : 27 שלומית כהן-אסיף : "לפעמים אני חושב © . " הזכויות שמורות למחברת ולאקו " ם . עמ ' : 31 אהוד מנור : "רק אתה © . " כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו " ם . עמ ' : 36 משה בן-ארי : "סאלאם © . " כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו " ם . עמ' : 56 זלי : 'גורכיץ "שיר שמח , " מתוך : זלי גורביץ , ' הא ודא החיה היחידה , , 1996 עמ' . 77 הוצאת הקיבוץ המאוחד , בני ברק . © כל הזכויות שמורות למחבר . עמ' : 60 ברי סחרוף : "יש יש יש © . " כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו " ם . עמ' : 74 לאה גולדברג , "עשר פעמים " ... ( שיר ללא כותר , ( מתוך : לאה גולדברג , שירים ג , , 1996 עמ ' © . 782 כל הזכויות שמורות לספרית פועלים , בני ברק . עמ ' : 79 אריק איינשטיין : "עצים © . " כל הזכויות שמורות למחבר ולאק...  אל הספר
נטע-מטח