ישראל פנקס אם אני כותב שאני מבקש להשאיר כאן שמחה , האם אני משאיר כאן שמחה ? מה אני משאיר אחריי כשאני כותב שאני מבקש להשאיר כאן שנאווה ? האיש בעויר כותב שיר על כתיבת שיר . כתבו את השיר . מתוך התערוכה : "אבנים מדברות שלום 1999 /'  אל הספר
נטע-מטח