א ) בטור א י יש רשימה של פעלים בזמן הווה . כל פועל הוא באחת מארבע הצורות בזמן הווה . בטור ב ' יש רשימה של פעלים בזמן עבר , בגוף שלישי , יחיד , זכר = הוא . שדכו בין צורת ההווה של הפועל לצורת העבר שלו . there is a list of verbs in the present tense . Each verb is in one of four forms of א ' a ) In column there is list of verbs in the past tense , in the third person ב ' the present tense . In column Match up the present tense form of the verb with its past tense form . . הוא masculine singular = ב ) כתבו ליד כל פועל בעבר את ארבע צורות ההווה של הפועל . b ) Next to each verb in the past tense , write the four present tense forms of the verb .  אל הספר
נטע-מטח