יעקב אורלנד חייב אדם לקום כל בוקר , כאילו הוא ראשון , בני . כל בוקר צריך אדם לקום אל חייו , כאילו הוא אחרון , בני . בני , אם אדם אתה , כל חייך ראשון ואחרון הם . אין ביניהם דבר . אדם צריך לשכוח את חייו , בני . רק לחיות , לחיות , לחיות , לחיות . אם תחיה , בני , ולא יהיו לפניך ראשון ואחרון ספק אם תהיה אדם . מה אתם תושבים : למה לתעווב : אני ראע 1 ון , וזה היום האחרון ?  אל הספר
נטע-מטח