הוסיפו את כינויי הגוף ליד כל פועל וקראו את המשפט בקול . Add the pronoun person to each verb and read the sentence aloud . wii / לב : לרוב מציינים את כינויי הגוף רק בגוף ע \ ליט \ י : Note : usually only third person pronouns are mentioned : הוא , היא , הם , הן . בדרך כלל לא מציינים את כינויי הגוף הראשון והשני ביחיד וברבים . Usually first and second person pronouns in the singular and in the plural are not mentioned . Write them in parentheses . כתבו אותם בסוגריים . אני , אתה , את , אנחנו , אתם , אתן . הלכת : ליד הים . ( r > 1 c ) הלכת ליד הים .  אל הספר
נטע-מטח