לפניכם תיאורים של שני ילדים . השלימו את המטפטים בעזרת הפעלים ברשימות בהווה או בשם הפועל . Below are descriptions of two children . Complete the sentences using the verbs from the lists in the present or the infinitive . א . הוא קול ! להתעמל / לה 0 ח . כל / לה } נ 1 ער / להח . ר ^ / להח . לג ^ / להח . רו / ¥ 7 להח _ כת . ג / הוא לא לפני בחינה . הוא לומד , ישן טוב כלילה , ומצליח . הוא כמו כל ה " זרו-קים . " יש לו בגדים נוחים ואופנתיים . הוא לא בטלוויזיה . רק לפעמים הוא רואה סרטי טבע . הוא ועושה ספורט . הוא במים קרים באמצע החורף . אם הוא עושה משהו לא נכון או לא טוב , הוא אומר : סליחה , אני וזהו . הוא עם ילדים מכל העולם על הבעיות בישראל וכעולם . ב . היא עשר ! להח . ו 7 ח / 1 . להח _ ר / ^;^ להח . כח _ ב / להח . / 0 'לג להתפלל / לה 0 ח . כל / להונטער / היא יפה , אכל היא לא קונה בגדים יקרים . היא גם לא לובשת בגדים "זרוקים . " היא לומדת עברית בכית ספר באמריקה , אכל  אל הספר
נטע-מטח