מילים : נתן זך , לחן : ע 1 למה ארצי אבי יושב על שפת הךחוב ומסתכל באנשים . הם אינם יוךעים שאני בהם מסתכל . האם ? - כי I T מסתכל -: בנו T האל T ?• . מבלי שנרגיש דבר , מבלי שנבין , מבלי שנישאל ? אינני יוד . ;? יש ךברים רבים שאני שואל . לפי ש / לה אני יושב על שפת הרחוב ומסתכל . למה האיש בשיר תושב על האל ?  אל הספר
נטע-מטח