אומרים : אני מתכתב עם עמוס ( מתםםם , ( ואומרים : אני כותב ( םוםם ) לעמוס מכתב . אומרים : אני מתלבש מהר ( מתםםם , ( ואומרים : אני לובש ( םוםם ) בגדים יפים . אומרים : אני מתפלל ( מו 1 םםם , ( אכל אין םוםם . למה ? אומרים : אני מתעמל . ( מתםםם ) אבל אין םוםם . למה ? ככה זה בעברית . הוסיפו עוד דוגמות לפעלים בהתפעל , שאין להם פעלים מקבילים בפעל . היעזרו במילון שבספר , כדי למצוא את הפעלים משתי הקבוצות . . פעל verb group , which do not have parallel verbs in התפעל Add more examples of verbs in Use the glossary in the book in order to find the verbs of the two groups .  אל הספר
נטע-מטח